Gezondheid

Regionale voetexpertisecentra voor nog betere voetzorg

De voetzorg is versnipperd. Iemand met voetklachten kan terechtkomen bij een fysiotherapeut, huisarts, orthopeed, podoloog, podotherapeut, orthopedisch schoenmaker of een pedicure. Die zijn allemaal op hun eigen gebied deskundig. Maar de oplossing die een patiënt krijgt, hangt te veel af van welke ‘winkel’ hij binnenstapt. Hallux Van Beek & De Kok heeft van oudsher al […]