Hallux Academie – 11 april cursus Basic Body Awareness Therapy

*Vol! Deze cursus heeft de maximale aantal aanmeldingen ontvangen

Ziet u in uw praktijk mensen 6 weken na uw zooltherapie zeer tevreden terug, maar komen zij na 3 maanden terug met recidief of verandering van klachten?
Twijfelt u dan en vraagt u zich af of u iets over het hoofd hebt gezien? Hebt u behoefte aan een bredere kijk op deze klachtenpatronen, dan is deze training iets voor u.

Tijdens deze training maakt u kennis met de Basic Body Awareness Therapy [BBAT]. Deze uit Scandinavië afkomstige methodiek bewees haar meerwaarde al binnen de fysiotherapie. Bepaalde onderdelen van BBAT zijn prima geschikt om het professioneel handelen van podotherapeuten, podologen en orthopedisch schoenmakers verder te ontwikkelen.

De training richt zich specifiek op de kwaliteit van bewegen in een fysiologisch perspectief. U leert de balans tussen passieve en actieve stabiliteit onderzoeken en u analyseert de cliënt in zijn totale beweeggedrag. Hiermee leert u een meer adequate afweging te maken in uw behandeladvies.

Aan het einde van de 1-daagse cursus:
✓ weet de cursist wat het Movement Quality model inhoud en weet dit het eerste deel van het model toe te passen in de observatie van het beweeggedrag van de client.
✓ heeft de cursist zijn/haar perspectief op het menselijk bewegen verbreedt of verdiept, wat tot nieuwe inzichten leidt in de analyse van het menselijk bewegen.
✓ weet de cursist wat het verschil is tussen actieve en passieve stabiliteit.
✓ weet de cursist wat de rol is van de posturale musculatuur in relatie tot functioneel bewegen.
✓ kan de cursist een functie onderzoek, gericht op het analyseren van de functie van de houdingsmusculatuur in relatie tot de kwaliteit van bewegen, binnen 3 minuten uit voeren.
✓ heeft de cursist zich tot een meer gelijkwaardig gesprekspartner tijdens inhoudelijk overleg met fysiotherapeuten ontwikkeld, betreft stabiliteit problematiek.

Kennisniveau: aansluitend bij opleidingsniveau podotherapie. U ontvangt voorafgaand aan de training aanvullende informatie om huidige kennis wat op te frissen of aan te vullen en nieuwe informatie betreft de Body Awareness Therapy.

Datum: dinsdag 11 april 2017.

09.30-10.00 ontvangst met koffie en thee
10.00-10.15 introductie dag en trainer
10.15-11.30 mini lecture en interactive thema ‘Kwaliteit van bewegen’
11.30-11.45 pauze
11.45-12.30 mini lecture ‘posturale stabiliteit’
12.30-13.15 lunch
13.15-14.30 analyse aan de hand van screeningtool KSST
14.30-14.45 pauze
14.45-15.30 praktijk, oefenen van praktische uitvoering KSST
15.30-16.00 toepassen in de praktijk en evalueren effect
16.00-16.30 samenvatting, reflectie en vragen
16.30-16.45 afsluiting, evaluatieformulieren en uitreiken certificaten

Locatie: Energiecentrum de Volmolen
Locatie: Volmolen 4, 5561 VH Riethoven
Trainer: Jordi den Engelsman
Doelgroep: podotherapeuten en podologen.
Capaciteit: 20 deelnemers
Kosten: € 295,- per persoon (incl. 21% BTW, cursusmateriaal, lunch en dranken).
Accreditatie Punten: 5

Hallux Academie inschrijfformulier

U kunt zich hier inschrijven voor de cursussen en congressen van de Hallux Academie. Wanneer u vragen heeft dan kunt u ons per e-mail: academie@hallux-groep.nl of telefonisch bereiken op: 088 – 345 6 511.
> Terug naar het overzicht.