Hallux Westerhof


Hallux Westerhof
Op deze pagina vindt u een overzicht van alle Hallux Westerhof praktijklocaties. U kunt door middel van het praktijkoverzicht een locatie bij u in de buurt vinden.

Afspraak maken
U kunt van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur telefonisch een afspraak maken of het afspraakverzoek formulier invullen bij de locatie van uw voorkeur.

Middelburg en Oostkapelle
0118 – 236075

Goes en Rilland-Bath
0113 – 405165

Het team van Hallux Westerhof
Uw podotherapeuten


Maak een afspraakverzoek voor een praktijklocatie van Hallux Westerhof?
U kunt bij elke praktijk een afspraak maken. Elke locatie heeft een eigen afspraakverzoek formulier dat u kunt invullen zodra u op de locatie klikt. Na verzenden van het afspraak formulier wordt er contact met u op genomen om de afspraak in te plannen.

Specialisaties in podotherapie
Podotherapie
Orthopedische schoenen
Sportpodotherapie
Therapeutische steunzolen op maat
Schoenadvies
Voetoefeningen


Hallux Westerhof tarievenoverzicht 2019

1e Onderzoek uitgebreid  € 75,-
Onderzoek klein € 48,-
Consult variërend van € 28,- tot € 59,-
Orthese variërend van € 27,- tot € 47,-
Podotherapeutische inlegzolen € 125,- (volwassenen)
Podotherapeutische zolen t/m 17 jaar € 99,- (kinderen)
Correctie inlegzolen/orthese variërend van € 19,- tot € 39,-

Aan de vermelde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. (Prijs)wijzigingen voorbehouden. De behandelend podotherapeut bepaalt hetgeen gedeclareerd wordt.

Recht op vergoeding
In het algemeen verstrekken de ziektekostenverzekeraars een vergoeding voor consulten en diensten van een podotherapeut uit een aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende polis. Wilt u hierover meer weten raadpleeg dan uw zorgverzekeraar. Gemaakte kosten dienen eerst door u zelf te worden voldaan, waarna u de factuur kan indienen bij de zorgverzekeraar.

Annulering van de afspraak
Wij verzoeken u om uw afspraak na te komen of – indien verhinderd – tijdig af te zeggen (tenminste 24 uur van tevoren). Wanneer uw afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt het consult in rekening te brengen.
Dit bedrag (verzuimfactuur) wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden
Infomedics verzorgt de debiteurenadministratie van zorgverleners en zorginstellingen in Nederland.
Wij hebben ook de vorderingen op de patiënt of op de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, overgedragen aan Infomedics – www.infomedics.nl 036 – 2031900
Infomedics hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:

  • De kosten die voortvloeien uit een (para)medische behandeling en/of verstrekking worden door Infomedics bij de patiënt , dan wel de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht.
  • Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Infomedics te zijn bijgeschreven.
  • Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is Infomedics gerechtigd om, zonder verder ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
  • Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota’s kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum indienen, bij voorkeur op de website www.infomedics.nl

Klachten
Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling of indien u een klacht heeft over uw podotherapeut, probeert u dit dan eerst te bespreken met uw podotherapeut en/of de praktijkeigenaar.
Komt u er samen niet uit dan kunt zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie van de
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten – de NVvP
Adres: Laapersveld 71, 1213 VB Hilversum

Wilt u gelijk naar de desbetreffende praktijkpagina? Dan kunt u hier doorklikken naar de desbetreffende praktijklocatie van Hallux Westerhof:

Middelburg
Goes
Oost-Kapelle

Bent u op zoek naar een andere praktijklocatie van Hallux? Dan kunt u hier een overzicht vinden van alle praktijken in Nederland.