Leren als een team

Logo EU

Sinds 1 januari 2015 zijn de podotherapiepraktijken Hallux de Kok en Hallux Boemaars & Van Beek gestart met een fusietraject. Per 1 juli 2016 gaan de praktijken verder onder de naam Hallux van Beek en de Kok B.V.
Hoewel de fusie een nieuwe praktijknaam voortbrengt, zijn het de medewerkers die het verschil moeten gaan maken. Om de medewerkers in het fusietraject te ondersteunen, is er een subsidie verkregen via het Europees Sociaal Fonds voor de inzet van een teamcoaching op basis van NLP (Neuro Linguïstisch programmeren), ter bevordering van een nieuwe leer- en werkcultuur.

Een fusietraject is een zeer intensief verandertraject, omdat een fusie de kern ofwel het DNA van de fuserende organisaties raakt. Alle bekende “patronen” moeten tegen het licht worden gehouden en er moeten keuzes worden gemaakt om bestaande patronen te herschrijven of volledig opnieuw in te richten.
Het opnieuw vormgeven van deze patronen (werkinstructies) is ansich goed te begeleiden en is in zekere zin tastbaar. Het creëren van een veilige werkomgeving, waarin medewerkers zich vertrouwd voelen en in staat zijn tot leren, is van hele andere orde. Hierbij gaat het om de werksfeer en het gevoel van veiligheid, zaken die veelal niet tastbaar zijn, maar wel van essentieel belang zijn om de fusie te doen slagen.

Het veranderen of vormgeven van een (nieuwe) organisatiecultuur is wellicht de grootste uitdaging binnen een fusietraject. Het is daarom niet verwonderlijk dat veel organisatie zich in zo’n transitiefase laten ondersteunen door een externe. Het creëren van organisatiecultuur ofwel het creëren van gewenst gedrag binnen een organisatie, vraagt heel veel van medewerkers. Vandaar dat Hallux van Beek & de Kok zich hebben laten bijstaan door een externe adviseur, een expert op het gebied van NLP.

Op basis van subsidiegelden vanuit het Europees Sociaal Fonds is het mogelijk geweest om alle medewerkers van de podotherapiepraktijk Hallux Van Beek & De Kok te begeleiden en ondersteunen bij het creëren van een nieuwe leer- en werkcultuur. Alle medewerkers hebben deelgenomen aan een tweedaagse (weekend-) evenement op basis van NLP. Hierbij zijn medewerkers uitgedaagd om tot nieuwe inzichten te komen met betrekking tot het eigen gedrag, gewenste veranderingen en het stellen van nieuwe doelen. Door bestaande gedachten en aannames over de ander en vaste denkpatronen uit het eigen persoonlijk leven op te sporen, hebben medewerkers deze een nieuwe invulling en betekenis kunnen geven in het hier en nu. Het proces van bewustwording van de eigen emoties en denkpatronen hebben de basis gevormd voor het creëren van een nieuwe leer- werkcultuur.

De begeleiding is door de medewerkers goed ontvangen, al is deze ook door vele als zeer intensief ervaren.
Echter, zijn de vooraf beoogde doelen voor een groot deel behaald en is het gelukt de medewerkers te ondersteunen bij het vormen van een nieuwe leer- en werkcultuur. Er is een basis gecreëerd voor het gevoel van veiligheid binnen het team, waardoor men zijn grenzen durft aan te geven, feedback durft te geven, maar ook verantwoordelijkheid durft te nemen over het verloop van een klantcontact. Het komend jaar (2016 – 2017) zullen de medewerkers in de eigen teams nader invulling en uitvoering gaan geven aan hun ontwikkelpunten ten aanzien van het eigen gedrag, gewenste veranderingen en doelen.

Hartelijke groet,
Mano de Kok
Namens de directie van Hallux Voetexperts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *