Procedure voor klachten over onze dienstverlening of producten

Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat u over bepaalde zaken niet tevreden bent en wij vinden het vervelend als u met deze klachten blijft rondlopen. Het uiten van uw mening is voor ons van groot belang. Daarom voor u en ons deze klachtenprocedure. 

Wij zullen er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden.

Procedure

Als u een klacht heeft zal onderstaande klachtenprocedure doorlopen worden.

Het leveren van de gewenste voorziening

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht. Deze procedure legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking. Indien wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen zullen wij deze als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (Wkkgz).

Doorloop het interne klachtenprotocol

Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en samen met u een oplossing zoeken. Belangrijk hierbij is dat wij u goed op de hoogte houden van hetgeen gaat gebeuren. Mocht u een schriftelijke klacht indienen dan zal u direct een bevestiging van ons ontvangen en proberen wij u binnen 5 werkdagen een oplossing aan te bieden. Wij gaan ervan uit dat wij uw klacht zo veel mogelijk ter plaatse kunnen oplossen of u direct kunnen vertellen wat wij gaan doen om het op te lossen.

Geschillencommissie Zorg Algemeen

Indien u of uw leverancier niet tevreden is met de geboden oplossing heeft zowel u als de leverancier de mogelijkheid om gebruik te maken van de onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Hiervoor dient u de klacht schriftelijk binnen 6 weken aan te melden. Bij voorkeur op het formulier dat in te vullen is via de website (www.degeschillencommissiezorg.nl of 070 – 3105380) Na het indienen van een klacht ontvangt volgt u het proces zoals omschreven door de geschillencommissie op hun website. De Geschillencommissie vraagt u een vergoeding voor het behandelen van uw klacht.