Kernwaarden

Hallux streeft een aantal idealen na die wij kernwaarden noemen. Dit zijn onze essentiële grondbeginstelen waar wij in geloven en van waaruit wij handelen. De kernwaarden die wij hanteren zijn van belang voor alle medewerkers en aangesloten partners binnen de Hallux organisatie. Wij zijn trots op onze kernwaarden.

Authenticiteit:

 • De kracht van zelf beslissingen nemen (autonomie): eerlijk advies en geen valse verwachtingen
 • Continue groei: persoonlijke groei dankzij opleidingen en praktijkervaring
 • Verbinding met jezelf en zelfreflectie: de ruimte voor een eigen aanpak

Creativiteit:

 • Oplossend denken: een groot arsenaal aan oplossingen
 • Buiten bestaande patronen durven treden: een groot netwerk in dienst van de cliënt
 • Mogelijkheden zien: altijd up-to-date met bijscholingen

Empathie:

 • Steun geven en vragen/inlevingsvermogen: een podotherapeut moet zich kunnen inleven in de cliënt. Dat is een basisvoorwaarde om mensen te kunnen helpen.
 • Sensitiviteit en lef om je gevoel te tonen: geen routine, maar meelevende behandeling

Passie:

 • Enthousiasme en betrokkenheid voor cliënten en organisatie: niet op de automatische piloot, maar optimaal presteren staat voorop

Teamgeest:

 • Actief samenwerken aan het gemeenschappelijke doel: samenwerken met andere (para)medische disciplines
 • Elkaar helpen: onderlinge samenwerking tussen de Hallux medewerkers
 • Rekening houden met elkaar: elkaars sterke punten benutten